I2P - Idea to Product" Stüdyosunda Üretilen “THE CUBE” Enstalasyonu Ziyarete Açıldı


8 Eylül 2023

İstanbulSMD girişimiyle, MEF Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (FADA) iş birliğinde hayata geçirilen “I2P- Idea To Product” projesi stüdyosunda, programa katılan öğrenciler tarafından kolektif olarak hazırlanan “THE CUBE” isimli enstelasyon MEF Üniversitesi girişinde ziyarete açıldı.

Mimarlık öğrencilerinde temel malzeme bilgisini destekleyerek, pratikte farkındalığı artırmayı ve endüstri ile akademi arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyen “I2P- Idea To Product” projesi Kasso Mühendislik, Ahşap Ürün San., Alimoğlu Mermer tarafından desteklendi.

Türkiye’nin önemli yapılarına imza atan İstanbul merkezli serbest mimarlık ofisleri ve yapı sektörünün tüm paydaşlarının desteğiyle 21 yıldır faaliyetlerini sürdüren İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), mimarlık eğitimindeki temel malzeme bilgisi ve pratiğe dair uygulamaların eksikliğine dikkat çekmek, konuyu çözümü yönünde tartışmaya açmak üzere uygulamalı bir eğitim projesi olan “I2P- Idea To Product”ı hayata geçirdi.

İstanbulSMD Yönetim Kurulu Üyesi Y. Mimar Burak Pekoğlu tarafından geliştirilen ve yürütülen proje, MEF Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2022-2023 bahar döneminde seçmeli ders olarak oluşturuldu. Mimarlık öğrencilerine yönelik bu stüdyonun müfredatı Burak Pekoğlu öncülüğünde ve Damla Soyseven asistanlığında hazırlandı. 

Fikirden ürüne inşa sürecindeki pek çok konuyu tek çatı altında buluşturan ve pilot bir eğitim programı olarak kurgulanan “I2P- Idea To Product” projesi ile; endüstri ile akademi arasında bir köprü oluşturularak, mimarlık öğrencilerinin temel malzeme bilgisinin desteklenmesi, uygulamada malzemeye dair farkındalıklarının arttırılması hedeflendi. Proje kapsamında hedefe yönelik gerçekleştirilen tasarım & uygulama stüdyolarının yanı sıra üretimi yerinde görmeye olanak sunan fabrika gezileri de yer aldı.

MEF Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencileri, 2022- 2023 bahar ders yılı boyunca seçmeli ders olarak aldıkları “I2P- Idea To Product” stüdyosunda, üretim ve uygulama süreçlerini yerinde deneyimlediler. Programa katılan öğrenciler stüdyonun konusu olan üç ana materyal doğal taş, metal ve ahşap arasındaki bağlantı detaylarını kullanarak, tektonik ve malzeme özelliklerine dair edindikleri teorik ve pratik bilgiler ışığında, soyut bir fikri, bileşen tasarımıyla üretime dönüştürdüler. Stüdyonun final çıktısı olan 1m³’lük hibrit bileşenlerin oluşturduğu “THE CUBE” ismi verilen enstelasyon, etkileşimli mekansal bir yapı ve deneysel bir çıktı olarak MEF Üniversitesi giriş bölümünde yerini aldı.

Projenin geliştiricisi ve yürütücüsü İstanbulSMD Yönetim Kurulu Üyesi Y. Mimar Burak Pekoğlu projeye dair görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Mimarlık mesleğini icra ederken bizler, işin istenilen performansta ortaya konması için üretim, tasarım ve uygulama alanlarını bir araya getiren takımlar kuruyoruz. Bu sürecin başarısı ve takımların uyumla çalışması mimarlık mesleğinde eğitim ile pratiğin bir arada verilmesiyle doğrudan ilintili. Mimarlık mesleğinin pratikte geliştirilmesinin, öğrencilerin akademik eğitimi sırasında başlamasının iyi bir temel atılması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. 

Dernek çatısı altında yönetim kurulu üyesi meslektaşlarımızla bu konuda gördüğümüz eksikliklerin giderilmesi ve olası sorunların çözümüne dair pek çok görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimiz neticesinde, yapı malzemesi üreticilerinin desteğini akademideki potansiyelle birleştiren uygulamalı bir eğitim programı oluşturulması fikri ortaya çıktı. İstanbulSMD çatısı altında, MEF Üniversitesi ev sahipliğinde, Kasso Mühendislik, Ahşap Ürün San., Alimoğlu Mermer firmalarının desteğiyle gerçekleştirdiğimiz “I2P- Idea To Product” ismini verdiğimiz proje kapsamında, açtığımız seçmeli dersle, 1 yıllık eğitimleri süresince öğrencilerle tasarım ve uygulama stüdyolarında buluştuk, üretimi yerinde görmeleri için fabrika gezileri gerçekleştirdik. Proje sürecinden tüm deneyimi özetleyen, kolektif çalışmayla oluşturulmuş ve okul girişinde sergilenen iyi bir çıktı elde ettik. Proje başta koyduğumuz hedeflere başarıyla ulaştı. Bu bizim için oldukça mutluluk verici. Uygulamalarda kullandığımız demokratik bakış açısı ve kolektif çalışmanın günümüz iş yaşamındaki yeni çalışma modellerinin altyapısını oluşturması açısından da öğrenciler adına iyi bir deneyim oluşturduğuna inanıyorum. 

Örneklerini dünyanın farklı eğitim kurumlarında gördüğümüz ama ülkemizde maalesef henüz tam anlamıyla hayata geçirilemeyen akademi ve endüstri arasında köprünün, mimarların da katılımıyla kurulması ve güçlü takımların ancak birlikte oluşturulabileceğini gösteren önemli bir adım attık. Attığımız bu adımın arkasının geleceğine inanıyorum... Projenin; uygulamalı eğitimin, eğitim programlarında daha çok yer bulması hatta müfredatta yer alması yönünde fikir vereceğini, örnek olacağını ümit ediyoruz.”

Mimarlık eğitiminin geliştirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi konusunda pek çok proje yürüten İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) Başkanı Y. Mimar Ali Hızıroğlu ise “I2P- Idea To Product” projesine dair “Günlük çalışma hayatı içerisinde genç meslektaşlarımıza ancak onların zorunlu stajları noktasında değebiliyoruz. Staj süresi de oldukça kısa bir zaman. Bir ihtiyaçtan yola çıkarak çözüm için oluşturduğumuz, genç meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine nasıl daha fazla katkıda bulunuruz sorusuna yanıt olarak ürettiğimiz, sonuçları başarıya ulaşmış bu proje dernek olarak bizler için büyük önem taşıyor.

Onları bir fikir noktasından başlayarak görünür çıktılar üretmelerine aracılık eden, bu çıktının tüm süreçlerini tüm paydaşlarıyla bir takım olarak deneyimlemelerini sağlayan, kolektif bir iş ortamı oluşturan bu projenin, uygulamalı eğitimin artmasında örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz.” dedi.

İstanbulSMD “I2P- Idea To Product” Projesi

Stüdyo: i2p - Idea to Product

Stüdyo Yürütücüsü: Burak Pekoğlu

Stüdyo Asistanı: Damla Soyseven

Stüdyo Katılımcıları: Alp Mırıkyiğit, Aysu Karaduman, Çelik Berke Kas, Bora Aslan, Hande Nur Demircioğlu, Meris Eren, Ömer Güven Candemir, Sema Düzenli, Sıtkı Eray Çelikus, Sude Turan, Yiğit Balseven

İletişim Danışmanı: Nurullah Kaya

Video Prodüksiyon: Mehmet Güney

Destekçiler: Ahşap Ürün Sanayi, Alimoğlu Mermer, Kasso Mühendislik

i2p - Idea to Product Hakkında

I2P Instagram: https://www.instagram.com/idea.2.product/