S.O.S. İstanbul


İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.

S.O.S. 2022: D-100'den Öğrenmek

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S. 2019

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S 2017: İstanbul Meydanı

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S 2015: Kadıköy

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S. 2013: Taksim

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S 2011: Kuşdili Çayırı

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S 2010: Küçüksu Çayırı

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S 2007: AKM

Daha Fazla Bilgi Arrow Right

S.O.S 2006: İstanbul'un Liman Bölgeleri

Daha Fazla Bilgi Arrow Right